Układ dziesiątkowy   (10)    i binarny  (2)
znaki:  0123456789                                        01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

1

10

11

100

101

110

111

1000

1001

1010

1011

Przeliczenia z układu 10 na 2

na przykład liczba 11 jak przeliczyć na układ binarny czyli dwójkowy?

11:2=5 (+1)

  5:2=2 (+1)

  2:2=1 (+0)

  1:2=0 (+1)

odczyt od dołu do góry czyli:

1011

Przeliczania z układu 2 na 10

na przykład liczba 1011

1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11

wkarp